INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA ŠKOLY ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále Vyhlášky), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku

Vážení rodiče, vážené zaměstnankyně, zaměstnanci, žákyně, žáci,

podle § 4 vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ředitel školy musí informovat žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141 tímto informuje žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení na konci školního roku, a to zejména o pravidlech podle Vyhlášky a případně také o specifických pravidlech pro hodnocení na úrovni školy.

Škola bude postupovat podle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku a podle vydané metodiky MŠMT (viz priloha_778035032_1_Vyhláška hodnocení.pdf a 778035032_2_Vyhláška hodnocení - metodika.pdf).

 

-  Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vyjádřeno klasifikačním stupněm.

-   Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

o   podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

o   podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

o   podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například: 

  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  • četbu související se zadanými úkoly;
  • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie;
  • v určitých případech zohlednit i dobrovolnickou pomoc.

-     Ostatní hodnocení bude také v souladu se zněním vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku, a se zněním vydané metodiky MŠMT.

 

Specifická pravidla

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno v § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.

Žáci ročníků kromě končících (nekonající maturitní nebo závěrečnou zkoušku)

Na základě uvedeného ředitel školy zrušil pro tento školní rok povinnost absolvování odborné provozní praxe 1., 2. a 3. ročníků podle ŠVP. Nesplnění odborné provozní praxe nebude mít za následek nehodnocení žáků.

Náhradní termín hodnocení za 1. pololetí byl ředitelem školy stanoven do 31.3.2020, tzn. v době, kdy byla prezenční výuka pouze do 10. 3. 2020 (pokud žák vše splnil do tohoto termínu, bude hodonocen, pokud nestačil, je ředitelem stanoven náhradní termín pro hodnocení do 22. 6. 2020). Tzn. nyní musí žáci kontaktovat příslušné vyučující a dodělat si hodnocení za 1. pololetí online přes naše nástroje (doporučuji samostatné práce, referáty atd.). 


Klatovy 3. 5. 2020

                                                                                                Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy
Tisknout  Tisknout      Doporučit přátelům  Doporučit přátelům         Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech