AKTUALITY


Podzimní maturity 2020

Přihlášky na podzimní termín maturit pro nástavbové studium musíte podepsat do 25.7.2020 v sekretariátu školy ve Šmeralově ulici, vždy v pondělí od 8 do 12 hodin. Pokud se nemůžete dostavit v tomto čase, volejte na telefon 603 886 327 ing. Netíkové.

 
Poslední změna: 12.7.2020

Máte zájem pracovat v naší škole ?
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 nabízí pracovní pozici – učitel odborných předmětů. Úvazek – 1. Popis nabídkyVýuka anglického jazyka v kombinaci s výukou výpočetní techniky. Vzdělání - v souladu se zákonem o pedagogických 

Poslední změna: 8.7.2020

Prázdninový provoz
Vedení školy přeje všem žákům a zaměstnancům školy příjemné prožití prázdnin. Během prázdninových měsíců jsou stanoveny úřední dny vždy v pondělí od 8 do 12 hodin. V těchto dnech budou vydávána potvrzení o studiu apod.. Potvrzení průkazek na MHD bude možno podávat až v posledním týdnu v srpnu. Po celou dobu 

Poslední změna: 3.7.2020

Reprezentační ples rok 2020 a rok 2021
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, z důvodu epidemiologické situace byl v březnu roku 2020 zrušen 10. reprezentační ples školy. Ředitel školy rozhodl, že kompletně celý 10. reprezentační ples bude přesunut na náhradní termín, a to na 6. března 2021. Pokud 

Poslední změna: 30.6.2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY - provoz naší školy v červnu
Organizační pokyny pro ročníky, které nekončí studium v tomto školním roce  

Poslední změna: 30.5.2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY - provoz školní jídelny
Na základě metodického materiálu vydaného MŠMT dne 30. 4. 2020 platí pro stravování žáků středních škol (žáci posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria) následující:   

Poslední změna: 25.5.2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY - provoz domova mládeže
Ochrana zdraví a provoz domova mládeže SŠZP v měsíci červnu 2020 V případě zájmu o ubytování na DM SŠZP je žák povinen se nahlásit do 26.5. 2020.  Při ubytování musí předložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

Poslední změna: 22.5.2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY - maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, přijímací zkoušky
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené kolegyně a vážení kolegové,  nejdříve bych vám všem chtěl poděkovat 

Poslední změna: 21.5.2020


  1/13    [další]    [poslední]         přejít na:  
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech