Starší články - archiv


Prázdninový provoz
Vedení školy přeje všem žákům a zaměstnancům školy příjemné prožití prázdnin. Během prázdninových měsíců jsou stanoveny úřední dny vždy v pondělí od 8 do 12 hodin. V těchto dnech budou vydávána potvrzení o studiu apod.. Potvrzení průkazek na MHD bude možno podávat až v posledním týdnu v srpnu. Po celou dobu 

Poslední změna: 3.7.2020

Reprezentační ples rok 2020 a rok 2021
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, z důvodu epidemiologické situace byl v březnu roku 2020 zrušen 10. reprezentační ples školy. Ředitel školy rozhodl, že kompletně celý 10. reprezentační ples bude přesunut na náhradní termín, a to na 6. března 2021. Pokud 

Poslední změna: 30.6.2020

Nabídka prázdninové brigády 2020

Nabídka prázdninové brigády

Nabízím jízdu na koni (hlavně turistiku po Šumavě), kterou je možné spojit s prázdninovou brigádou na malém hospodářství.

Lokalita Javorná na Šumavě

Možnost ubytování.

 

Tel. 724 510 781

 
Poslední změna: 18.6.2020

Seznámení žáků s konáním maturitních a závěrečných zkoušek
Ve smyslu vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 Sb. ze dne 6. 5. 2020 tímto ředitel školy seznamuje žáky podle §16 s termínem a místem konání zkoušek maturitní zkoušky. Ve smyslu vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím 

Poslední změna: 14.5.2020

Zveřejnění výsledků hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě
Podle § 60e odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované 

Poslední změna: 16.6.2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na studijní obory, obor nástavby a učební obory pro školní rok 2020/2021
Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, v přiložených souborech jsou k dispozici výsledky přijímacího řízení na studijní obory, obor nástavby a učební obory naší školy.   Klatovy 16. 6. 2020                                    

Poslední změna: 16.6.2020

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v řádném i náhradním termínu
Ve smyslu §3 vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 Sb. ze dne 6. 5. 2020 tímto ředitel školy zveřejňuje termíny jednotné přijímací zkoušky v řádném i náhradním termínu.  

Poslední změna: 19.5.2020

Zápis z 31. zasedání Školské rady
Zápis z 31. zasedání Školské rady    

Poslední změna: 4.6.2020

[prvni]    2/92    [další]    [poslední]

přejít na:  

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech