+420 376 326 280
  1. název titulku Pekařství a cukrářství s prodejnou Na Zemědělce
  2. název titulku Restaurace a penzion Na Zemědělce
  3. název titulku Žáci se svým učitelem na #hackujstat obsadili 2. místo
    Žáci se svým učitelem na #hackujstat obsadili 2. místo
  4. název titulku Historie zemědělského školství v Klatovech
grafické znázornění teploty Teplota
0 °C
pocitová teplota -3°C
rosný bod  -1.15°C
grafické znázornění vlhkosti Vlhkost
92.2 %
grafické znázornění rychlosti a směru větru Rychlost  / Směr větru
2.7 km/h / 38 °
SV - Severovýchodní
Beaufortova stupnice - vánek
 

     DOD 2021 - videa         DOD 2021 - online


Aktuality


Aktuální informace k 8. 3. 2021 - přijímací řízení pro školní rok 2021-2022
V kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022, která ředitel školy uveřejnil dne 27. ledna 2021, se uvádí: že v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oborů vzdělávání 41-41-M/01 agropodnikání, 65-41-L/01 gastronomie a 

Poslední změna: 8.3.2021

Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci, v souvislostí s epidemiologickou situací ředitel školy sděluje následující: Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 

Poslední změna: 28.2.2021

Zpráva o činnosti organizace za rok 2020

Poslední změna: 27.2.2021

Doplňkové a opravné komisionální zkoušky za 1. pololetí šk. roku 2020/21 v dřívějším termínu 2.N

Zde naleznete rozpis termínů komisionálních doplňkových a opravných zkoušek konaných do konce měsíce března 2021 pro třídu 2.N nástavbového studia Podnikání. 

 
Poslední změna: 26.2.2021

Informace ředitele školy k průběhu komisionálních zkoušek u žákyň a žáků končících ročníků
Ředitel školy vzhledem k současné epidemiologické situaci a k Opatření obecné povahy Ministerstva školství č. j.: MSMT-3267/2021-1 a MSMT-3258/2021-1 a vzhledem ke ztíženým a odlišným podmínkám teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí 

Poslední změna: 24.2.2021

Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci 

Poslední změna: 15.2.2021

Informace ředitele školy k průběhu vzdělávání ve 2. pololetí, ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021
Ředitel školy vzhledem k současné epidemiologické situaci a k Opatření obecné povahy Ministerstva školství č. j.: MSMT-3267/2021-1 a vzhledem ke ztíženým a odlišným podmínkám teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 

Poslední změna: 8.2.2021

Den otevřených dveří 2021 ONLINE - Setkání s pedagogy online - Microsoft TEAMS

Dne 15. 1. 2021 pořádáme on-line den otevřených dveří.

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

 
Poslední změna: 14.1.2021


starší příspěvky stránkování, na konec


Praktické odkazy
logo Úhlava o.p.s.

logo Město Klatovy

logo Česká zemědělská univerzita v Praze

logo Ministerstvo zemědělství

logo MAS Pošumaví - místní akční skupina

logo Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

logo Partneři Microsoft ve vzdělání - Vzdělávací centrum

logo Plzeňský kraj


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech