+420 376 326 280
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích. 

-       preventivní testování se ve školách provádí 8. listopadu a 15. listopadu 2021.

-       preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.


Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, viz web edu.cz https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.


V případě, že výsledek preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1 písm. a) je pozitivní, je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek preventivního antigenního testu. Škola bezodkladně vystaví dítěti nebo žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě nebo žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě dítěte nebo žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce dítěte nebo  žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.


Více informací Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN včetně přílohy.

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE.


Nutno prostudovat dokument: SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH LISTOPAD 202 s názvem pokyn-ke-screentest-XI-2021_akt.02112021.pdf (viz příloha).

 

Klatovy 7. 11. 2021

 

                                      Ing. Vladislav Smolík, ředitel školyPoslední změna: 7.11.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech