Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Školská rada


Usnesení ze 40. zasedání Školské rady
Usnesení ze 40. zasedání Školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, konaného dne 5. 6. 2024 v budově SŠZP, Klatovy.    Předsedkyní Školské rady byla zvolena Ing. Alena Kadlecová. Školská rada se usnesla a schválila jednací řád Školské rady SŠZP 

Poslední změna: 5.6.2024

Zápis ze 40. zasedání Školské rady (1. zasedání ŠR v nově zvoleném složení)
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), bylo svoláno 1. zasedání školské rady v novém složení po proběhlých volbách do Školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, 

Poslední změna: 5.6.2024

Zpráva o výsledku voleb do školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákona a v souladu s volebním řádem byla provedena volba členů školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141.   Jmenovaný přípravný výbor ve složení:       Ing. Magda Netíková Ing. Michaela Matějková Marie 

Poslední změna: 20.5.2024

Volby do Školské rady - seznámení s kandidáty navrženými za pedagogické pracovníky
Vážení pedagogičtí pracovníci,              V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem Školské rady jsem formou oznámení vyhlásil na 17. 5. 2024 (v prostoru sekretariátu školy, Národních mučedníků 141 od 8:00-14:00 hodin) termín konání voleb do Školské 

Poslední změna: 30.4.2024

Volby do Školské rady - seznámení s kandidáty navrženými za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
Vážení rodiče, vážení žáci,                V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem Školské rady jsem formou oznámení vyhlásil na 17. 5. 2024 (od 12 do 16 hodin u sekretariátu školy, Národních mučedníků 141, Klatovy, 1. patro) termín konání voleb do 

Poslední změna: 30.4.2024

Zápis z 39. zasedání Školské rady
Přítomni:Ing. Martin Kříž, Mgr. Lukáš Kopecký, Ing. Alice Johánková, Ing. Alena Kadlecová, Václav Holý Pozvaní:Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy Omluveni: Monika Beránková Termín konání: 17. 04. 

Poslední změna: 19.4.2024

Volby do školské rady - informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
Vážení rodiče, vážení žáci,               v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem Školské rady jsem formou oznámení vyhlásil na 17. 5. 2024 (od 12 do 16 hodin v budově školy) termín konání voleb do 

Poslední změna: 15.4.2024

Volby do školské rady - pedagogičtí pracovníci
Vážené kolegyně, vážení kolegové,               v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem Školské rady jsem formou oznámení vyhlásil na 17. 5. 2024 termín konání voleb do školské rady. Místem konání voleb je Střední škola zemědělská a 

Poslední změna: 15.4.2024


  1/10  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]         přejít na:  
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech