+420 376 326 280
Maturita


Testování žáků nástavbového studia, třídy 2.N a 3.DP

Na základě vládních nařízení rozhodlo vedení SŠZP Klatovy o testování žáků nástavbového studia, kteří se zúčastní maturitní zkoušky v řádném nebo opravném termínu takto:

Testování proběhne v pátek 21. 5. 2021 v 8:00 hodin v budově SŠZP ve Šmeralově ulici 197.

Testování může být nahrazeno potvrzením dle bodů a),b),c)

 

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

 
Poslední změna: 17.5.2021

Doplňkové a opravné komisionální zkoušky za 1. pololetí šk. roku 2020/21 v dřívějším termínu 2.N

Zde naleznete rozpis termínů komisionálních doplňkových a opravných zkoušek konaných do konce měsíce března 2021 pro třídu 2.N nástavbového studia Podnikání. 

 
Poslední změna: 26.2.2021

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky – 2020/2021
V souvislosti se zněním vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (§ 

Poslední změna: 15.10.2020

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 2021
Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního 

Poslední změna: 30.9.2020

Harmonogram ústní profilové části maturitní zkoušky pro nástavbové studium - podzim 2020

V příloze naleznete časový harmonogram ústní části maturitních zkoušek pro nástavbové studium - podzim 2020

 
Poslední změna: 14.9.2020

Ústní (profilová) maturitní zkouška - podzim 2020 - studijní obory

Ústní maturitní zkouška pro obory gastronomie, ekonomika a podnikání a veřejnosprávní činnost se koná ve středu 16. září 2020. Rozpis jednotlivých předmětů naleznete v příloze. Každý žák musí být přítomen ve škole alespoň 15 minut před zadáním otázky.

 
Poslední změna: 7.9.2020

Podzimní maturity 2020

Termíny jednotlivých částí maturitní zkoušky pro nástavbové studium Podnikání:

státní písemná část - DT       1. - 2. 9. 2020                 SŠZP Národních mučedníků

prakt. zkouška z účetnictví          7. 9. 2020 od  8:00    SŠZP Šmeralova ulice

ústní maturitní zkouška            15. 9. 2020 od 13:00    SŠZP Šmeralova ulice 

Hodně zdaru při učení!

 
Poslední změna: 19.8.2020

Seznámení žáků s konáním maturitních a závěrečných zkoušek
Ve smyslu vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 Sb. ze dne 6. 5. 2020 tímto ředitel školy seznamuje žáky podle §16 s termínem a místem konání zkoušek maturitní zkoušky. Ve smyslu vyhlášky č. 232/2020 o přijímacím 

Poslední změna: 14.5.2020


  1/3  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]         přejít na:  
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech