Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Zahájení školního roku


Seznamovací pobyt žáků prvních ročníků HNAČOV 2019

Ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září 2019 se vydali žáci prvních ročníků studijních i učebních oborů Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech na seznamovací pobyt na Hnačov. Jejich cílem bylo seznámit se s novými spolužáky a naučit se s nimi spolupracovat. Po příjezdu a ubytování byl pobyt 

Poslední změna: 19.9.2019

Zahájení školního roku

Za účasti vedení školy, hostů, žáků a absolventů naší školy dochází každoročně ke slavnostnímu zahájení školního roku. V průběhu této akce jsou také odměněni nejlepší žáci jednotlivých ročníků školy. Každoročně je také při této příležitosti udělována cena Dr. Švece pro nejlepšího žáka 

Poslední změna: 26.8.2018


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech