Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605