Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
REKVALIFIKACE PRACOVNÍ SÍLY V HOSTINSKÉ ČINNOSTI
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Rekvalifikace pracovní síly v hostinské činnosti  

obrázek

Záměrem projektu je uspořádat sedmiměsíční rekvalifikační kurz „hostinská činnost“ ve spolupráci s Uřadem práce v Klatovech  pro 15 účastníků z řad mladistvých nezaměstnaných z okresu Klatovy. Tento kurz bude zahrnovat také osmidenní odbornou praxi v bavorském Regenu pro účastníky kurzu. Jeho součástí bude všeobecná i odborná teoretická výuka a odborná praxe na vybraných pracovištích  v okresech Klatovy a Regen. Teoretická výuka bude probíhat v učebnách Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Lektory budou pedagogičtí pracovníci Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy. Na výuce se budou také podílet externí lektoři. Obsah kurzu bude věnován německému jazyku, práci s počítačem, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochraně životního prostředí, ekonomice a podnikání, komunikaci a především odborné teoretické výuce. Na závěr kurzu budou absolventům po složení zkoušek vydána osvědčení platná v České republice a Německu. Ostatní obdrží osvědčení o účasti v kurzu. Díky pořádaným kurzům dojde ke zvýšení uplatnění jeho účastníků na trhu práce a zvýšení jejich šance získat zaměstnání. Podaří se tak zamezit šíření negativních jevů spojených s nezaměstnaností. Díky osmidenní odborné praxi v Německu se  rekvalifikantům podaří získat nové poznatky, dovednosti z praxe a navázat nové kontakty. Ty bude možné rozvíjet v budoucnu v široké přeshraniční spolupráci. Nezanedbatelné bude také zdokonalení jazykových schopností účastníků tohoto kurzu. Projekt také umožní poznat kulturu a tradice jiných zemí. Na závěr zahraniční odborné praxe bude uspořádáno setkání a přehlídka „Dny národní kuchyně“, na které účastníci rekvalifikačního kurzu předvedou svým kolegům některé národní pokrmy. Navázaná spolupráce by měla vyústit v opakování a rozšíření takto pojatých kurzů pořádaných na obou stranách.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR v rámci programu Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

                            

Poslední změna: 24.4.2007Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech