Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Agrometeorologie
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Agrometeorologie  

obrázek

Agrometeorologie

     V operačním programu zemědělství – iniciativa LEADER ČR byl podán projekt „Meteorologické stanice“. Předkládaný projekt je plně v souladu s cíli Programu LEADER ČR a „Územní strategií rozvoje Místní akční skupiny Pošumaví“. V rámci aktivity 1 – Realizace strategie rozvoje mikroregionu byl projekt zařazen mezi pilotní projekty v oblasti diverzifikace činností zemědělských farem v Pošumaví.

Projekt svým zaměřením a předpokládanými výstupy ve všech bodech naplňuje záměr MAS Pošumaví pro rok 2004, opatření č. 1 – Rozvoj zemědělství a podnikání na venkově. 
     Projekt přispívá k jednomu z hlavních cílů Programu LEADER ČR, kterým je pomoc místním zemědělským subjektům realizujícím své záměry v nezemědělských aktivitách. Diverzifikace činnosti zemědělské farmy přinese zvýšení příjmů rodiny žadatele a stabilizaci zemědělského podniku v oblasti s výraznými mimoprodukčními funkcemi.

      
Poslední změna: 24.1.2007Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech