Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Květena Šumavy
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Květena Šumavy  

Cíl projektu a jeho zdůvodnění:

Cíl projektu a jeho zdůvodnění:

1. Vytvořit soubor výukového materiálu pro žáky SŠ ve přírodovědných předmětů.
2. Aktivizovat žáky netradičním způsobem a pojetím výuky
3. Naučit žáky prezentovat výsledky svojí práce a orientovat se v nových informačních formách.
4. Zvýšit úspěšnost při rozvoji klíčových dovedností žáků.
5. Důležitým prvkem je využít znalosti pedagogů získané v rámci SIPVZ ve vyučovacích předmětech. Osvojit si práci v moderními didaktickými pomůckami (notebook, dataprojektor)a zajistit jejich integraci do vyučovacího procesu.
6 Připravit s předstihem výukové materiály s předpokladem přechodu na Rámcové vzdělávací
programy.

Celkové náklady na projekt činí 97 000 Kč

Projekt je dvouletý realizovaný v letech 2006, 2007 a je ze 70% spolufinancovám z dotace SIPVZ MŠMT


Poslední změna: 23.1.2007Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech