Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Zelená knihovna
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Zelená knihovna  

     Ve spolupráci s Úhlava o.p.s. byl realizován projekt na vytvoření fondu odborné literatury a multimediálních nosičů zaměřených na ochranu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Grantové schéma bylo vyhlášeno Plzeňským krajem a dotace činila celkem 60 000 Kč. Knižní fond pořízený z této dotace je uložen v knihovně školy a stal se základem vytvoření informačního centra zaměřeného na ekologii.


Poslední změna: 25.1.2007Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech