Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Zelená učebna
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Zelená učebna  

obrázek

Na naučné stezce Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy se buduje "Zelená učebna", která bude sloužit žákům k výuce a k pořádání vzdělávacích a osvětových akcí. Je součástí hezkého areálu botanické zahrady naší školy.

Popis projektu:

Záměrem  bylo dobudování a dovybavení stávající naučné stezky při Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech, která byla realizována od r. 2004. Tento záměr je v souladu s koncepcí environmentální výchovy a vzdělávání u nás ve škole. Cílem je rozšiřování vzdělanosti a informovanosti žáků, veřejnosti a institucí regionu. Ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj patří mezi důležité oblasti, kterými se škola při naplňování této koncepce zabývá.

Impulsem pro vybudování "Zelené učebny s pozorovací zídkou" byl vysoký zájem ze strany veřejnosti a mnoha škol z Klatov a okolí s námitkou, že chybí venkovní učebna. Zelená učebna s pozorovací zídkou bude přímo součástí stávající botanické zahrady. Společně vytvoří výukové centrum naučné stezky. Přínosem bude možnost pořádání vzdělávacích a osvětových akcí (besedy, výuka žáků naší školy a ostatních škol, pozorování živé přírody přímo na naučné stezce). Naučná stezka je již nyní veřejně přístupná, jejím rozšířením se zvýší využívání všemi stupni škol, odbornou a širokou veřejností. Konečným cílem bude zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a otázky environmentální výchovy. Tato akce podpoří aktivity, kterými se naše škola zabývá. Ve škole funguje kontaktní místo ENVIC - Environmentální informační centrum PK. Dále se zde pořádají přednášky s tématikou ochrany přírody a prostředí.

                      
Poslední změna: 27.7.2007Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech