Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Členství školy v asociacích


Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 se stala členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Více informací na stránkách  

Poslední změna: 6.4.2010

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 je členem Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.  Více 

Poslední změna: 5.5.2008

Svaz PRO-BIO
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 podala přihlášku ke členství ve Svazu PRO-BIO. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.Více informací na stránkách www.pro-bio.cz. 

Poslední změna: 23.11.2008

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 je členem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Více informací na stránkách www.akc.cz. 

Poslední změna: 5.5.2008

Potravinářská komora České republiky
Dne 21.5.2008 se stala Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 přidruženým členem Potravinářské komory České republiky. Bližší informace je možno získat na webových stránkách http://foodnet.cz/.Informace o škole na stránkách Potravinářské komory České republiky  

Poslední změna: 5.6.2008


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech