Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Ekologické zahradní jezírko
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Ekologické jezírko  

Na naučné stezce Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy bylo vybudováno "Ekologické zahradní jezírko", které bude sloužit žákům k výuce a k pořádání vzdělávacích a osvětových akcí. Je součástí hezkého areálu botanické zahrady naší školy.


Popis projektu:

Záměrem bylo dobudování a dovybavení botanické zahrady na stávající naučné stezce při Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech, která byla realizována od r. 2004. Záměrem žadatele bylo dobudování botanické zahrady, která je součástí naučené stezky, kde bylo vytvořeno ekologické zahradní jezírko. Dále pak podzimní zahrada, která zahrnuje divoký koutek, kamennou terásku s dřevěným plotem. Realizací tohoto záměru škola přispěje ke zvýšení zájmu žáků a veřejnosti o otázky ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, podílení se na zvyšování ekologického povědomí žáků a obyvatel. Na botanické zahradě přes letní prázdniny vyrostlo „ekologické zahradní jezírko“, které bude sloužit k pořádaní vzdělávacích a osvětových akcí (besedy, výuka žáků naší školy a ostatních škol, pozorování živé přírody přímo na naučné stezce). Naučná stezka, jejíž součástí je botanická zahrada, je již nyní veřejně přístupná, jejím rozšířením se zvýší využívání všemi stupni škol, odbornou a širokou veřejností. Na údržbě zahrady a jezírka se budou podílet třídní kolektivy. Rozšíří se zároveň možnost odpočinku a relaxace v přírodním prostředí. Tato akce  podpoří aktivity, kterými se naše škola zabývá. Ve škole funguje kontaktní místo ENVIC - Environmentální informační centrum PK. Dále se zde pořádají přednášky s tématikou ochrany přírody a prostředí. Tento záměr je v souladu se Státním programem EVVO a Koncepcí environmentální výchovy a vzdělávání u nás ve škole.

            
Poslední změna: 26.8.2009Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech