Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Škola se zapojila do systémového projektu VIP II Kariéra
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » VIP II Kariéra  

obrázek
Naše škola se úspěšně zapojila do systémového projektu RŠPP - VIP II (Rozvoj školních poradenských pracovišť - vzdělávání, informace, poradenství II). Projekt z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizuje MŠMT společně s partnerem, kterým je Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). Ve škole tímto vznine školské poradenské pracoviště, jehož hlavním cílem je poskytování poradenských služeb žákům, učitelům škol a rodičům. Tyto služby jsou přitom zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků. Takovými riziky jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině.


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Poslední změna: 28.8.2010Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech