Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Specializované environmentální programy pro střední školy Plzeňského kraje
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Specializované environmentální programy pro středn  

Projekt Specializované environmentální programy pro střední školy Plzeňského kraje je zaměřen na rozšíření konkrétních odborných předmětů o nové poznatky z oblastí souvisejících s efektivnějším nakládáním s energiemi, ochranou přírody a životního prostředí obecně, environmentálně šetrnějšími výrobními procesy a postupy.

Projekt realizuje občanské sdružení ENVIC s finanční podporou Evropského sociálního fondu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jsou do něj zapojeni 4  partneři - DDM Radovánek, ČSOP Radnice, ČSOP Spálené Poříčí, Úhlava, o.p.s., kteří připravují vzdělávací programy a 6 středních škol  v Plzeňském kraji - Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Střední škola potravinářská a zemědělská Klatovy, Střední odborná škola Plasy, Gymnázium Plasy, Gymnázium a střední odborná škola Rokycany, Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, na kterých jsou tyto programy aplikovány. Projekt byl zahájen v dubnu 2010 a ukončen bude v listopadu 2011. I po skončení projektu budou minimálně v partnerských školách vzdělávací programy součástí Školních vzdělávacích plánů.

Všechny úpravy odborných předmětů jsou zapracovány do Školních vzdělávacích i tématických plánů. Je tak zajištěna kontinuita vzdělávání. Inovované předměty vytvářejí ucelené vzdělávací programy v těchto oblastech:


Ke každému programu vzniknou unikátní učební materiály rozšiřující a didakticky doplňující obsah i formu vzdělávacích programů. Jejich součástí budou i exkurze, praxe studentů ve vybraných provozech a tématicky budou sladěny i Středoškolské odborné činnosti.  

Žáci, kteří projdou vzdělávacími programy budou lépe připraveni pro přechod do praxe, která v mnoha případech již s environmentálními dopady procesu výroby a poskytování služeb počítá. Důraz na ochranu životního prostředí je totiž úzce spjat s úsporami nákladů, stále se zpřísňujícími zákonnými úpravami a předpisy, společenskou poptávkou po ekologických výrobcích a službách nebo marketingem. Důležitý je také fakt, že studenti budou v praxi postupně měnit své obory environmentálně zodpovědnějším směrem.

Více informací na http://www.enviprogramy.cz/.


Poslední změna: 19.12.2010Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech