Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Zelená školní zahrada Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Zelená školní zahrada  

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 realizovala v měsících červenec až prosinec roku 2011 projekt s názvem Zelená školní zahrada Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Byla vypracována projektová dokumentace k tomuto projektu.

Cílem projektu je ze stávající zahrady vytvořit kompaktní, funkční, ekologický celek, sloužící žákům školy i široké veřejnosti ke studiu, odpočinku a relaxaci v přírodním prostředí. Zelená školní zahrada přispěje především ke zvýšení zájmu žáků a veřejnosti o otázky ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, a tím i ke zvýšení jejich ekologického povědomí. Školní zahrada již některé ekologické prvky zahrnuje. Jedná se například o botanickou zahradu, arboretum, „Zelenou učebnu“, biotop mokřadu s jezírkem či skleníky. Uvedená zařízení slouží k pořádání vzdělávacích a osvětových akcí (besedy, výuka žáků naší školy a ostatních škol, pozorování živé přírody a apod.) a jsou součástí naučné stezky. Aby naučná stezka tvořila s okolní zahradou kompaktní celek, je potřeba dobudovat plochy s ukázkami běžně pěstovaných zemědělských plodin, školní parčík s charakteristickými prvky lesního biotopu, doplnit stávající sad o krajové odrůdy ovocných dřevin a jednotlivé části zahrady propojit chodníčky s informačními tabulemi a ukazateli směru. K oživení naučné stezky by měly přispět také další ekologické prvky, jako jsou domečky pro hmyz nebo krmítka pro ptáky či drobné obratlovce apod. Tento záměr je v souladu se Státním programem EVVO a Koncepcí environmentální výchovy a vzdělávání u nás ve škole. Tato akce by podpořila aktivity, kterými se naše škola zabývá.

V rámci projektu byla zpracována projektová dokumentace Zelené školní zahrady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Zároveň proběhly workshopy, a to se zaměstnanci a žáky školy. Do tvorby se také zapojili někteří rodiče.

Finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2011, program "ZELENÉ ŠKOLNÍ ZAHRADY".

              
Poslední změna: 26.2.2012Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech