Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Projekt - Cesta
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Projekt - Cesta  

PROJEKT CESTA a jeho realizace.
 Projekt je součástí stejnojmenného Školního programu prevence sociálně patologických jevů Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy s názvem CESTA. Cílem programu je výchova mládeže k zodpovědnosti za vlastní chování, způsob života. Program pro první ročník se jmenuje Začátek cesty (CESTA I). Je zaměřen především na vztahy mezi žáky ve třídě a ve škole. Začínáme seznamovacím pobytem v přírodě pro nově ustavené třídní kolektivy na Hnačově. Na něj navazuje program „Třída nebo džungle“, což je jednodenní celodenní program pro účastníky seznamovacího pobytu. Jeho cílem je připomenutí vytvořených třídních pravidel a jejich aktualizace, případně zařazení žáků, kteří se seznamovacího pobytu nezúčastnili nebo nových žáků. Program pokračuje celoročním cyklem třídních setkávání zaměřených na určité aktuální téma. První ročník je zakončen hodnotícím výjezdním pobytem mimo školu. Na projekt Cesta I navazuje ve vyšších ročnících program Cesta II  s názvem „Co na cestě číhá“ (zaměřeno na zdravý životní styl – prevence závislostí, poruch příjmu potravy, AIDS). Cesta III (Není kamarád jako kamarád – vliv party, extremismus, sekty, komerční sexuální zneužívání, násilí) a Cesta IV (Jak se na cestě ubránit – a to především lichvě a dluhům, proti fyzickému napadení, jak překonat krize v životě).

Poslední změna: 17.9.2013Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech