Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Pokračování realizace ekologické žákovské zahrady SŠZP Klatovy
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Pokračování realizace ekologické žákovské zahrady   

obrázek
Cílem projektu je v části školní zahrady nedaleko nedávno dobudovaného centra odborného výcviku vybudovat několik ekologických prvků a zařadit tuto část zahrady do kompaktního, funkčního a ekologického zahradního celku, sloužícího žákům školy i široké veřejnosti ke studiu, odpočinku a relaxaci v přírodním prostředí. Svojí koncepcí tak školní zahrada přispěje především ke zvýšení zájmu žáků a veřejnosti o otázky ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, tím i ke zvýšení jejich ekologického povědomí. Realizací projektu dojde k oživení stávající naučné stezky o další ekologické prvky, jako je výuková ekologická chmelnice, motýlí farma a jedlý les. Uvedený záměr je v souladu se Státním programem EVVO a Koncepcí environmentální výchovy a vzdělávání u nás ve škole. Tato skutečnost podpoří a rozšíří aktivity, kterými se naše škola zabývá.


Realizace projektu počítá s vybudováním výukové ekologické chmelnice, motýlí farmy a s dobudováním jedlého lesa. S uvedenými aktivitami souvisí i terénní úpravy vlevo od vstupní brány do zahradního areálu. Jedná se o ekologické prvky, které budou začleněny do naučné stezky a budou sloužit nejen jako učební pomůcky pro žáky různých typů škol, ale také jako zdroj poznatků a informací pro širokou veřejnost i jako výrazné estetické a užitkové faktory. Protože školní zahrada je veřejně přístupná, přispěje vybudování výše uvedených prvků k rozšíření možností odpočinku a relaxace v přírodním prostředí, spojené s poznáváním přírody a její ochrany. Skutečnost, že uvedený záměr je v souladu se Státním programem EVVO a Koncepcí environmentální výchovy a vzdělávání u nás ve škole, přispěje jeho realizace k podpoření a rozšíření aktivit, kterými se škola zabývá. Ekologickou žákovskou zahradu budou využívat vyučující i žáci prakticky po celý rok.


Výsledkem projektu bude ekologická žákovská zahrada protkaná naučnou stezkou. Jednotlivé zastávky budou koncipovány tematicky a naučně jak pro žáky, tak i pro širokou veřejnost. Na zahradě budou uplatněny principy permakultury, což je styl vytváření nejen zahrad, ale veškerého prostředí, ve kterém člověk žije způsobem trvale udržitelným a stále se obnovujícím.Tento projekt „Pokračování realizace ekologické žákovské zahrady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141“ je financován z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního programu „Zelené školní zahrady“.

                                    
Poslední změna: 26.11.2013Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech