Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Rekonstrukce a dobudování botanické zahrady na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Rekonstrukce a dobudování botanické zahrady   

obrázek

Náplní a cílem projektu je rekonstrukce a dobudování botanické zahrady na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, čímž dojde k rozšíření a zkvalitnění nabídky stávající naučné stezky, ke zvýšení a zachování druhové rozmanitosti, k ochraně ukázkových přírodních biotopů a svým výchovným zaměřením, pak nepřímo k ochraně významných krajinných prvků a územních systémů ekologické stability. Současně dojde k vytvoření optimálních podmínek pro výuku botaniky, lesnictví, ekologie, pěstování rostlin a dalších odborných předmětů. Tím, že je botanická zahrada i celá naučná stezka přístupná nejen žákům naší školy, ale i žákům jiných škol a široké veřejnosti, přispívá škola ke zvýšení zájmu žáků i veřejnosti o řešení otázek ochrany přírody a životního prostředí.

Celkové náklady projektu: 55 481,-Kč
Požadovaná dotace : 49 000,-Kč


Tento projekt „Rekonstrukce a dobudování botanické zahrady na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141“ je financován z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního programu „Ekologické projekty 2014“.

                        
Poslední změna: 25.11.2014Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech