Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
KANTOR IDEÁL - Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » KANTOR IDEÁL   

Cílem projektu KANTOR IDEÁL je průběžná podpora pedagogů při integraci ICT do výuky formou mentoringu a koučinku a zároveň vzdělávání pedagogů zaměřené na zvýšení kompetencí pro práci s technologiemi, které již škola vlastní a vytvoření nových kompetencí pro práci s novými technologiemi využívajícími dotyková zařízení. Součástí projektových aktivit je i vzdělávání ředitelů škol, které zahrnuje povinnou aktivitu – proškolení v oblasti zadávání veřejných zakázek a dále vzdělávání v oblasti využití digitálních techologií v životě školy.

Logolink 

"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky".

"OP VK – Investice do rozvoje vzdělávání"

www.strukturalni-fondy.cz

www.esfcr.cz


Poslední změna: 21.2.2015Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech