Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Revitalizace sadu krajových odrůd ovocných dřevin, dobudování naučné stezky na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Revitalizace sadu krajových odrůd ovocných dřevin,  

obrázek

Náplní projektu je revitalizace sadu krajových odrůd ovocných dřevin, dobudování naučné stezky na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141. Cílem projektu je revitalizace sadu krajových odrůd ovocných dřevin, dobudování naučné stezky na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, čímž dojde k rozšíření a zkvalitnění nabídky stávající naučné stezky, ke zvýšení a zachování druhové rozmanitosti, dojde k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a k ochraně původního genofondu a k údržbě a revitalizaci naučné stezky s tématem ochrana přírody (umístěné dřevěné výukové informační panely na jednotlivých stanovištích naučné stezky). Současně dojde k vytvoření optimálních podmínek pro výuku těchto předmětů: základy zahradnické výroby, ovocnictví, sadovnictví, botaniky, základy mechanizace, ekologie, pěstování rostlin a dalších odborných předmětů. Tím, že je celá naučná stezka přístupná nejen žákům naší školy, ale i žákům jiných škol a široké veřejnosti, přispívá škola ke zvýšení zájmu žáků i veřejnosti o řešení otázek ochrany přírody a životního prostředí.

 

Celkové náklady projektu: 44 268,-Kč

Ddotace: 35 000,-Kč


Tento projekt „Revitalizace sadu krajových odrůd ovocných dřevin, dobudování naučné stezky na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141 “ je financován z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního programu „
Ekologické projekty 2015“.

              
Poslední změna: 23.11.2015Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech