Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Národní plán obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Další aktivity a akce   » dokument

Dosažení cíle č. 173 Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Dosažení cíle č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky).  

 

Národní plán doučování



Poslední změna: 3.4.2024







Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech