Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Seznamovací pobyt žáků 1. ročníků


Adaptační kurz HNAČOV
Dne 13. - 15. září 2023 vyrazili žákyně, žáci a s nimi pedagogové na adaptační kurz do Autokempu Hnačov, jehož náplní bylo mimo jiné posílit vztahy ve třídě a stmelit kolektiv. Adaptační kurz byl rozdělen na 2 turnusy, turnus A pro žáky učebních oborů, turnus B pro žáky studijních oborů. Pro všechny zúčastněné byly připraveny Hnačovské 

Poslední změna: 18.9.2023

Seznamovací pobyt žáků 1. ročníků

Pro žáky 1. ročníků všech oborů zařizuje škola seznamovací pobyt, během něhož se žáci vzájemně poznávají a učí se spolupracovat s učiteli i mezi 

Poslední změna: 29.8.2018


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech