Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Projekt Maják – síť kolegiální podpory
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Projekt Maják – síť kolegiální podpory  

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

logo Maják


Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při

získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se

zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické

zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se

budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/

 


Poslední změna: 10.6.2019Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech