Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů


Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů
Naši žáci oboru kuchař - číšník a gastronomie pomáhali na krajských konferencích hromadného stravování "Podzim 2022" v Českých Budějovicích, Praze a v Plzni.  Asistovali při praktických ukázkách na odborných přednáškách u firmy Robot coupe a Rational. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci 

Poslední změna: 21.10.2022

Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů

Další zajímavou akcí tohoto projektu byla 5. dubna  exkurze Bad Kötzing (DE), které se zúčastnilo 5 škol Plzeňského kraje. Z naší školy byli na exkurzi 3 chlapci z oboru gastronomie a kuchař-číšník (M. Pressl, B. V. Zima a D. Mácha). Trasa exkurze začínala v rodinném hotelu Bayerwaldhof Liebenstein dále prohlídkou pivovarského hostince Linder Bräu a výrobnou 

Poslední změna: 25.4.2022

Zvyšování kvalifikace žáků gastronomických oborů
Naše škola pokračuje v programu „Zvyšování kvalifikace žáků gastronomických oborů“. Projekt je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko 2014-2020 a volně navazuje na projekt „Ekonomicky šetrná gastronomie“, který probíhal v letech 2013-2015. V úterý 22. 2. se uskutečnil další odborný seminář 

Poslední změna: 2.3.2022

Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů

Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů / Qualifikationserweiterung für Auszubildende aus dem gastronomischen Bereich
Projekt č. 296

 
Poslední změna: 23.1.2022


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech