Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Zemědělství na jihu Španělska


Realizace projektu Zemědělství na jihu Španělska
V rámci projektu Zemědělství na jihu Španělska absolvovalo 15 žáků studijního oboru agropodnikání dvoutýdenní stáž. Mobilita se uskutečnila od 16. 4. 2023 do 28. 4. 2023. Dále pak dvě žákyně absolvovali dlouhodobou tříměsíční stáž. Mobita se uskutečnila od 26. 6. 2023 do 22. 9. 2023. Místem byla Granada, Španělsko.Žáci získali více praktických zkušeností 

Poslední změna: 25.9.2023

Zemědělství na jihu Španělska
V projektu zrealizujeme dvoutýdenní stáž pro 15 žáků naší školy v oboru Agropodnikání. Stáž je naplánovaná na květen-červen 2023. Zároveň zařazujeme do projektu i dlouhodobou tříměsíční stáž pro dva žáky 3. ročníku, popř. absolventy 4. ročníku, která se uskuteční v rozmezí červen-září 2023.  Začátek projektu je 

Poslední změna: 14.2.2023


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech