Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Exkurze


Exkurze do Národního zemědělského a technického muzea v Praze

Dne 15. 11. 2023 se žáci 2.FZ a 2.A, oboru Farmář-zemědělec a Agropodnikání Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy, zúčastnili exkurze do Národního zemědělského a technického muzea v Praze.  Žáci se seznamovali s moderními technologiemi a zároveň i s historií. Národní 

Poslední změna: 16.11.2023

Exkurze
Žáci společně se svými učiteli se účastní během roku mnoha tématickým exkurzí (např. ekologické a biologické exkurze, exkurze do výrobních a zpracovatelských podniků atd.) 

Poslední změna: 26.8.2018

Náš výlet do Londýna 2017

Na konci září se skupina našich žáků vydala na zájezd s cestovní agenturou PRO TRAVEL CK do hlavního města Velké Británie – Londýna.  Ve středu 27. 9. 2017 odpoledne jsme odjeli směrem k přístavnímu městu Calais, abychom se nad ránem přepravili trajektem do anglického Doveru. Londýn nás ve čtvrtek přivítal slunečními paprsky, a tak se procházka parkem v části Greenwich a prohlídka okolí královské observatoře, kudy prochází nultý poledník, staly příjemným začátkem nového dne. Poté jsme se lodí po řece Temži svezli až k londýnskému 

Poslední změna: 11.10.2017


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech