Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Nástavbové studium
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Nástavbové studium  

Na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech se vyučuje:

1 nástavbový dvouletý obor v denní formě vzdělávání  zakončený maturitní zkouškou       
       64-41-L/51 podnikání (švp podnikání)

1 nástavbový tříletý obor v dálkové formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou:       
       64-41-L/51 podnikání (švp podnikání)


Poslední změna: 2.9.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech