Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Výsledky přijímacího řízení


Výsledky 1. kola přijímacího řízení na studijní obory, učební obory a obor nástavby pro školní rok 2024/2025
Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, v přiložených souborech jsou k dispozici výsledky přijímacího řízení na studijní obory, učební obory a obor nástavby naší školy.    Klatovy 15.5.2024                                                          Ing. 

Poslední změna: 14.5.2024

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na studijní a učební obory pro školní rok 2023/2024
Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, v přiložených souborech jsou k dispozici výsledky přijímacího řízení na studijní a učební obory. Klatovy 15. 6. 2023                                                           

Poslední změna: 13.6.2023

Zveřejnění výsledků hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě
Podle § 60e odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.   Ing. 

Poslední změna: 22.5.2023

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na studijní obory v náhradním termínu pro školní rok 2023/2024
Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, v přiloženém souboru jsou k dispozici výsledky přijímacího řízení na studijní obory v náhradním termínu naší školy. Ing.Vladislav 

Poslední změna: 18.5.2023

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na studijní obory a obor nástavby pro školní rok 2023/2024
Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, v přiložených souborech jsou k dispozici výsledky přijímacího řízení na studijní obory, obor nástavby naší školy.    Klatovy 28.4.2023                                                          Ing. Vladislav Smolík, 

Poslední změna: 27.4.2023

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na učební obory pro školní rok 2023/2024
Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, v přiloženém souboru jsou k dispozici výsledky přijímacího řízení na učební obory naší školy.   Klatovy 24. 4. 2023                                                              Ing. Vladislav Smolík, ředitel 

Poslední změna: 21.4.2023


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech