+420 376 326 280
Meteorologická stanice
Úvodní stránka » VYBAVENÍ ŠKOLY  » Ostatní vybavení  » Meteorologická stanice  

obrázek

Meteorologická stanice patří mezi nejstarší používaná účelová zařízení školy. Vznikla při této škole již v roce 1875 a ve své nepřetržité činnosti pokračuje dodnes. Stanice je umístěna na nezastíněném místě školní zahrady. Stala se vlastně učební pomůckou. V roce 1996 zde byl instalován systém automatického snímání a vyhodnocování meteorologických dat. Stanice je zařazena do sítě stanic typu „Inter“. Jedenkrát denně se vytváří z naměřených hodnot ucelená zpráva, která se odesílá do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Od roku 1999 se přenos naměřených hodnot provádí tzv. „on-line“ systémem pomocí modemu.

V roce 2004 byla vytvořena síť malých meteorologických stanic. Jsou umístěny na několika místech, a to v Klatovech, Hlavňovicích, Švihově a Kdyni, centrální místo je ve Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy.

Meteorologické informace na stránkách školy slouží v první řadě podnikatelům v zemědělství jako informační zdroj o počasí, které z velké části ovlivňuje celou zemědělskou výrobu, a to od agrotechniky až po ekonomiku. Přispívá ke zvýšení příjmu podnikatelů v zemědělství a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí - především při aplikaci chemických ochranných látek. Aktuální informace využívá i široká veřejnost jak na území MAS Pošumaví, tak v celé republice, např. při rozhodování o návštěvě daného regionu. Informace využívají nejen žáci SŠZP, ale i žáci ostatních základních a středních škol v regionu při modernizaci vyučovacího procesu.


Poslední změna: 26.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech