Učebny a laboratoře


Naše škola disponuje velkým počtem učeben a laboratoří, které žákům slouží k získávání vědomostí, dovedností a návyků. Svým vybavením dostatečně vyhovují potřebám středoškolského studia. Speciální laboratoře jsou určeny k výuce pěstování rostlin, chovu zvířat, biologie, chemie, odborné učebny poskytují prostor výuce výpočetní techniky, ekonomie, jazyků, vaření a stolničení.