AKADEMIE ŘEMESEL 2023


Naši žáci studijních a učebních oborů představili ve středu 8. 11. 2023 od 9.00 – 15.00 hodin v Městském kulturním středisku v Klatovech na akci „Akademie řemesel 2023“ všechny studijní, učební i nástavbové obory.

Akademie řemesel je určena především žákům 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodičům, výchovným poradcům a všem, které zajímají možnosti studia a vzdělávání.

Cílem akce je usnadnit žákům základních škol výběr dalšího studia i díky možnosti osobního setkání se zástupci vystavujících středních škol. Pohovoří si nejen s učiteli, ale i se studenty. Získají tak řadu praktických informací, které jim mohou výrazně pomoci s výběrem studia.

Na organizaci se spolupodílí Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Klatovech, Okresní hospodářská komora Klatovy a tamní městské kulturní středisko.

Nechyběl ani doprovodný program, který připravují sami žáci a studenti vystavujících škol.