UČEBNÍ OBOR ŘEZNÍK-UZENÁŘ (29-56-H/01), ŠVP Řezník-uzenář


ŘEZNÍK-UZENÁŘ je 3-letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou vhodný pro chlapce i dívky.  

     Žáci získají kvalifikaci vhodnou pro práci v zařízeních zabývajících se výrobou, zpracováním a prodejem masa a masných výrobků. Uplatnění nacházejí v masné výrobě a v obchodních zařízeních.  

     Žáci SŠZP se účastní odborných soutěží, výstav, veletrhů a exkurzí. Během studia absolvují odborný výcvik ve firmě MASO WEST s.r.o. v Klatovech. Absolventi mohou pracovat ve velkých výrobních celcích (masokombináty) nebo v soukromých firmách.